Přibetonávky střílen jsou již minulostí

Tak jsme v našem úsilí zase učinili obrovský krok vpřed. Reaktivační přibetonávky střílen jsou již minulostí a objekt je odhrabán do stavu v roce 1938.

Nyní nás čeká již pečlivé očištění střílen od dobetonovaného betonu Ale to bude námět na některou z našich dalších brigád. Blížíme se mílovými kroky ke stavu z roku 1938 a to z velké části i díky pomoci obce Vrbovec, které si velmi vážíme.