O nás

Klub se zabývá převážně historií ozbrojených složek československého státu první poloviny 20. století. Stěžejním obdobím je doba tzv. první republiky, především roky 1935 až 1938.

Prvotní oblastí zájmu byla čs. armáda první republiky. V pozdějších letech přibývá aktivit zaměřujících se na období obou světových válek. V závislosti na tom také náš klub rozšiřuje svou činnost. Postupně se v jeho rámci tvoří skupiny členů, které se soustřeďují na konkrétní jednotky našich zahraničních armád. – z ruských legií jde o 6. střelecký pluk „Hanácký – gen. Janina“, z druhoválečných jsou to 11. pěší prapor „Východní“ a Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii. Téměř všichni členové jsou také schopni reprezentovat příslušníky 1. čs. armádního sboru v Sovětském svazu.

Zvláštní kapitolou je vystupování našich členů v uniformách Rumunské královské armády, která se významně zasloužila o osvobození velké části našeho území a přesto byla do té doby jak veřejností, tak odborníky či kluby voj. historie opomíjena.
Nad rámec stanov klubu patří i další aktivity některých našich členů, ať už jde o účast na akcích zaměřených na napoleonské války, tak i na čs. armádu poválečného období.

Do náplně naší činnosti však nepatří pouze vystupování na bojových ukázkách pro veřejnost. Nedílnou součástí je např. pořádání přednášek a výstav, pomoc při organizování slavnostních či pietních aktů nebo veřejných oslav, odhalování pomníků a vernisáží výstav.
Samostatnou kapitolou je i účast členů klubu na natáčení různých filmů, dokumentů nebo seriálů. Za všechny můžeme jmenovat seriály Četnické humoresky, Černí baroni, dokumenty Stínoví vojáci, Dukla – krev a mýtus, Osudové okamžiky, filmy Útěk do Budína, Podzimní návrat, Krev zmizelého, Les mrtvých, Na rozchodnou a nejnovější film Masaryk.

V rámci našich aktivit spolupracujeme s ostatními kluby vojenské historie, s Čs. obcí legionářskou, jejíž členy je většina z nás, s různými muzeji, archívy a ostatními institucemi a v neposlední řadě též s Armádou ČR, a to jak pomocí při různých oficiálních akcích, tak i účastí na cvičeních aktivních záloh (např. nasazení v rámci CO v průběhu povodní v roce 2002).

Členové klubu disponují kromě svých zkušeností, znalostí a dovedností také bohatými sbírkovými fondy, zahrnujícími originální uniformy, součástky výstroje a výzbroje z takřka všech výše uvedených období. Do sbírek patří také dobová literatura, příručky, rukověti, chladné zbraně, doplňky, drobnosti z osobního majetku významných i řadových vojáků a desítky dalších unikátů honosících se raritním počtem zachovaných kusů nebo svými svébytnými osudy.