Brigáda na LO - 24. 7. 2021

Na našem bunkru jsme opět trošku pokročili. Po očistě tlakovou myčkou a oškrábání mechového nánosu, přišla na řadu hydroizolační stěrka.


Kdyby nás chtěl někdo podpořit a zasponzorovat, hodily by se nám čtyři kubíky štěrku, mohli bychom příště položit drenáž. Předem děkujeme dobrodinci.