Náš "bunkr" se alespoň zvenku přiblížil stavu z roku 1937

Náš "bunkr" se alespoň zvenku přiblížil stavu z roku 1937. Obě střílny jsou již zbaveny nálitků. Velký dík patří Martinovi B. za jeho obětavé osobní nasazení a panu starostovi Jiřímu Písařovi za zapůjčení obecního bagru.
Na všechny návštěvníky i kolemjdoucí (či jedoucí) se těšíme 26. září 2020 při dni "otevřených dveří"