Back to school - Zpátky do školy

V pondělí 2. září firma CEITEC pořádala pro děti a jejich rodiče: "Back to school - Zpátky do školy".

Přesto, že počasí akci moc nepřálo, překvapila nás hezká účast dětí i dospělých. Všichni si mohli prohlédnout výstavku našeho klubu včetně zbraní a uniforem, techniku PČR, Městské policie, Hasičů a Záchranné služba.