Střípky z historie obce Louka

Sobota 25. 8. 2018 se nesla v duchu vojenské historie. V obci Louka se konal celodenní program věnovaný historii obce od doby Napoleonských válek až po konec druhé světové války.

V dopoledních hodinách se uskutečnil průvod všech zúčastněných vojsk obcí, spojený s pietním aktem u pomníku padlých.
Odpoledne již následovaly ukázky bojů a večer bohatý program pro děti.

My jsme zde představili československé legionáře, příslušníka Slovácké brigády, rakousko-uherské vojáky z období první světové války a v neposlední řadě také jednotku Rumunské královské armády, která na sklonku druhé světové války obec osvobodila.