Příměstské tábory Vedrovice

Začátkem srpna ve dvou termínech připravil náš klub pro děti na příměstském táboře ve Vedrovicích přednášky o náročné a zajímavé práci vojáků.

Dětem jsme přiblížili i armádní výcvik. Byly představeny dobové uniformy od 1. sv. války až po nedávnou současnost, které byly úzce spojeny s historií obce Vedrovice. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací a mohly si důkladně prohlédnout vojenské uniformy a vybavení vojáků Čs. legií, Armády první republiky, a také 32. základny taktického letectva Náměšť nad Oslavou.
Ve 2. termínu si všichni členové příměstského tábora zopakovali, co se již naučili v 1. týdnu. Náš klub předvedl dětem opravdovou průpravu vojenského výcviku, proběhl nácvik nástupu, pochod a hod granátem na cíl. Všichni zvládli také ošetření a transport zraněného. Dětem děkujeme za zájem a pozornost, jejich aktivita a výsledky při cvičení  nás velmi potěšily.