73. výročí Slovenského národního povstání

I v Brně jsme si 29.8.2017 při­pomenuli 73. výročí Slovenského národního povstání. Pietní akt s položením kytic a věnců proběhl u pomníku partyzánů na náměstí SNP. Celou akci zorganizoval Svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s ČsOL Brno I. za účasti představitelů University Obrany, Náměstka hejtmana pana Martina Malečka a ostatních společenských organizací.

Přepadení řopíků - Slavonice 2017

První srpnovou sobotu proběhl už čtrnáctý ročník bojové ukázky v Pevnostním areálu Slavonice, opět s tématem „září 1938“. Letos bohužel s menším počtem účastníků než v minulých letech, ale to nic neubralo na kvalitě předvedeného boje. Cestou zpět jsme pietně navštívili „znetvořený“ řopík u Vratěnína. Smutný výsledek díla „rádobyumělce“ Ondřeje Bělici někdo celkem vkusně dotvořil v duchu státních symbolů…

Boje na Hrone 1945 / 2017

Po pěti letech jsme vyrazili k našim slovenským sousedům na již 12. ročník akce s názvem „Boje na Hrone 1945“. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo obrany SR. Zúčastnili jsme se tradičně v uniformách Rumunské královské armády a podpořit nás přijelo ještě zhruba patnáct rumunských kolegů z klubů Asociaţia 6 Dorobanţi a Asociaţia Datina Străbună. Rekonstrukce bojů proběhla ve velmi horkém počasí za podpory čtyř letadel a šesti tanků.

Svíčky za padlé

Ve spolupráci s Československou Obcí Legionářskou jsme i my, členové Klubu vojenské historie 43. p. pl. Brno a členové Jednoty ČsOL Brno 1, vzpomenuli na oběti zborovské bitvy.
Matula František, 1890, Bošovice, 1. pluk, 2. 7. 1917, nezvěstný od Zborova
Pastula Jan, 1896, Kupno (část města Kolbuszowa) (PL), 35. pluk 2. 7. 1917
Záleský Ján, 27. 12., 1896, Líšeň (část města Brna), 1. pluk, 2. 7. 1917 padl v boji u Zborova v Cecové (Bratrská mohyla)
Leibl Heřman, 1897, Planá u Mariánských lázní, 35. pluk, 2. 7. 1917
Jaluška Josef, 28. 2. 1895, Ivančice 3. pluk, 11. 7. / 4. 9. 1917, zemřel na následky zranění od Zborova
Čest jejich památce.

Military den Kunovice

Dne 24. 6. 2017 jsme se zúčastnili akce „Military den“, pořádané v areálu Slováckého aeroklubu a prostorách Leteckého muzea v Kunovicích. Program byl velmi pestrý, návštěvníci měli možnost shlédnout výstavky klubů vojenské historie, dynamické ukázky Armády České republiky, hasičů a nepřeberné množství vojenských i civilních letadel, včetně pár světových unikátů. Naši členové zde prezentovali výstroj a výzbroj československé prvorepublikové armády, československých legií a rumunské královské armády.

Den dětí - Vedrovice

Dne 3.6.2017 jsme za podpory obce Vedrovice a ve spolupráci s jejich spolky připravili na hřišti "Pod skalami" akci „Den dětí“. Skládal se z plnění různých disciplín a různých úkolů. Na našem stanovišti jsme představili uniformu Rumunské královské armády, která se podílela na osvobození velké části naší republiky, uniformy armády 1. Republiky československé a četnictva a dále uniformu příslušníka Československé samostatné obrněné brigády z doby obléhání francouzského přístavního města Dunkerque. Dětem a návštěvníkům se naše prezentace velmi líbila.

Branný den - ZŠ Sokolnice

Přesně na „Den dětí“ jsme opět za podpory Československé Obce Legionářské a ve spolupráci s vedením Základní Školy Sokolnice připravili Branný den pro děti. Skládal se z plnění různých disciplín. Střelba ze vzduchové pušky, střelba z luku, hod granátem, topografie s mapou, ošetření zraněného, překážková dráha atd. Za splněné úkoly žáci sbírali body na sladkou odměnu.

133.výročí narození Dr.Edvarda Beneše

Dne 28. 5. 2017 jsme si u pomníku před Právnickou fakultou Masarykovy University, v poměrně komorním počtu připomenuli 133. výročí narození našeho druhého prezidenta – Dr. Edvarda Beneše. Setkání uspořádali představitelé ČsOL Brno 1. Po projevech a položení kytic, následovala státní hymna Československé republiky.

Odhalení pamětní desky legionáře br. Františka Nováka

Společně s bratry z KVH Slovácko & ČSOL Hodonín a bratry z ČsOL Brno 2, jsme se 26.5 2017 zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky na rodném domě ruského legionáře br. Františka Nováka, v jeho rodné obci Petrůvky u Třebíče. Po úvodním hudebním představení ZUŠ proběhly projevy, v nichž se hovořící zaměřili hlavně na působení Čs. legií a na samotného legionáře Františka Nováka v řadách ČS. vojska na Rusi. Po samotném odhalení pamětní desky a položení kytic, zazněla hymna. Na závěr jsme společně s braty vzdali poctu br. Františkovi čestnou salvou.

 

Osvobození Olomouce

Ačkoliv se letos konal již 6. ročník vzpomínkové akce osvobození Olomouce, náš klub se letos účastnili poprvé. Naši rumunskou jednotku posílili kolegové z KVH Decebal a tančík AH IV. Prostor celé pevnůstky je poměrně malý, ale obě bojové ukázky zhlédlo přes 2000 diváků.