cz en

Klub vojenské historie 43.pěší pluk BrnoČas:.

O nás

Klub se zabývá převážně historií ozbrojených složek československého státu první poloviny 20. století.
Prvotní oblastí zájmu byla čs. armáda první republiky.
S postupným vyčerpáváním tohoto tématu v pozdějších letech přibývá aktivit zaměřujících se na období obou světových válek. V závislosti na tom také náš klub rozšiřuje svou činnost.
Postupně se v jeho rámci tvoří skupiny členů, které se soustřeďují na konkrétní jednotky našich zahraničních armád. – z ruských legií jde o 6. střelecký pluk „Hanácký – gen. Janina“, z druhoválečných jsou to 11. pěší prapor „Východní“ a Čs. samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii.
Téměř všichni členové jsou také schopni reprezentovat příslušníky 1. čs. armádního sboru v Sovětském svazu.
Zvláštní kapitolou je vystupování našich členů v uniformách Rumunské královské armády, která se významně zasloužila o osvobození velké části našeho území a přesto byla do té doby jak veřejností, tak odborníky či kluby voj. historie opomíjena.
Nad rámec stanov klubu patří i další aktivity některých našich členů, ať už jde o účast na akcích zaměřených na napoleonské války, tak i na čs. armádu poválečného období.
Do náplně naší činnosti však nepatří pouze vystupování na bojových ukázkách pro veřejnost. Její nedílnou součástí je např. pořádání přednášek a výstav, pomoc při organizování slavnostních či pietních aktů nebo veřejných oslav, odhalování pomníků a vernisáží výstav.
Samostatnou kapitolou je i účast členů klubu na natáčení různých filmů, dokumentů nebo seriálů. Za všechny můžeme jmenovat seriály „Četnické humoresky“, „Černí baroni“, dokumenty „Stínoví vojáci“, „Dukla – krev a mýtus“, „Osudové okamžiky“, filmy „Útěk do Budína“, „Podzimní návrat“, „Krev zmizelého“, „Les mrtvých“, „Na rozchodnou“ a další.
V rámci našich aktivit spolupracujeme s ostatními kluby vojenské historie, s Čs. obcí legionářskou, jejíž členy je většina z nás, s různými muzeji, archívy a ostatními institucemi a v neposlední řadě též s Armádou ČR, a to jak pomocí při různých oficiálních akcích, tak i účastí na cvičeních aktivních záloh (např. nasazení v rámci CO v průběhu povodní v roce 2002).
Členové klubu disponují kromě svých zkušeností, znalostí a dovedností také bohatými sbírkovými fondy, zahrnujícími originální uniformy, součástky výstroje a výzbroje z takřka všech výše uvedených období. Do sbírek patří také dobová literatura, příručky, rukověti, chladné zbraně, doplňky, drobnosti z osobního majetku významných i řadových vojáků a desítky dalších unikátů honosících se raritním počtem zachovaných kusů nebo svými svébytnými osudy…


Copyright © 2008 EasyFun Film | kvh43.cz All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. XHTML 1.0 Strict valid, CSS valid